SD Islam Terpadu At-Taqwa

  Latar Belakang Berdirinya SDIT At-Taqwa Para pembaca yang budiman dan calon wali murid SD khususnya, alhamdulillah pada tahun pelajaran 2005/2006 ini Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa dapat merealisasikan berdirinya Sekolah Dasar Islam Terpadu At-Taqwa sebagai kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya   Ada beberapa alasan yang mendasari berdirinya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) At-Taqwa. Pertama, SD … Continue reading SD Islam Terpadu At-Taqwa